Anadolu Çiftçi Meclisi

Anadolu Çiftçi Meclisi, ülkemizin coğrafi bölgelerine göre seçilmiş öncü büyük çiftçilerinden oluşan bir istişare kurulunun (Platform) adıdır. Bu kurulumuza, “TARIM HERŞEYDİRdiyen sektör temsilcilerimiz, mühendislerimiz ve tarıma gönül verenlerden oluşturulmaktadır.

Anadolu Çiftçi Meclisimiz, ülkemiz tarımın gelişmesi, çiftçilerimizin refah seviyelerinin artırılması, tarladan-sofraya üretim, hasat ve pazarlama sıkıntıları, gençlerimizi kırsal alanlara yönlendirilebilmesi için her coğrafi bölgemizin kendisine has sorunları ve sorunların sahibi olan bölge üreticileri birlikte çözüm önerileri aramaktadır.  

Bu sorunlar bölgesine göre yapısal, iklimsel, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak değişiklik göstermektedir. Tarımsal kalkınma planlanırken bölgesel olarak bu değişkenleri ayrı ayrı ele alınması gereklidir.

Anadolu Çiftçi Meclisimiz, her bölge için tek tek çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerindeki sorunlarını ve çözüm önerilerini değerlendirmektedir. Ve çıkan değerlendirme sonucu bir rapor haline getirip, bu raporu doğrudan önce T.C. Tarım ve Orman Bakanı’na ve sonra Cumhurbaşkanlığı’na arz etmeyi kendilerine görev edinmişlerdir.

Anadolu Çiftçi Meclisimiz, ilgili raporu, ilgili makamlara doğrudan çiftçilerin dilinden, bölge-bölge kırsalda yaşanan ekim, üretim, hasat ve satışa yönelik sorunları ve çözüm önerilerini içeren bu raporu yılda en az 2 kere olmak üzere hazırlayarak makamlara arz edecektir.

Bu sayede önce T.C. Tarım ve Orman Bakanı ve sonra Cumhurbaşkanlığı Makamları, herhangi bir siyasi, makam, mevki kaygısından uzak ve/veya bir bürokratik işlem süzgecinden geçmeden doğrudan çiftçilerimizin sorun ve çözüm önerileri hakkında düzenli bir bilgi kaynağına sahip olacaktır.

Anadolu Çiftçi Meclisi Üyeleri

team

Çiftçi-Halil KARABULUT

Çiftçi Meclisi Başkanı

team

Doc. Dr. Cevat ENSARI

Çiftçi Meclisi Yönetim Kur. Üyesi

team

Zir. Müh. Betül GÜNEŞ

Çiftçi Meclisi Genel Sekreteri

team

Candan ŞENÇAĞLAYAN

Ege Bölge Başkanı

team

Çiftçi- Mustafa GENC

Doğu Akdeniz Bölge Başkanı

team

Çiftçi-Kemalettin OKTAY

Orta Karadeniz Bölge Başkanı

team

Çiftçi-Zir. Müh.Cemal DINCAY

Mevlana Bölge Başkanı

team

Çiftçi-Zir. Müh. Nihat AKYOL

Ahiler Bölge Başkanı

team

Çiftçi-Zir. Müh. Süleyman AKSAN

Batı Akdeniz Bölge Başkanı

Çiftçi Meclisi'nde Bizimle Birlikte Çalışmak İstermisiniz?

brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand